Отчети

Консолидиран Годишен Финансов Отчет за 2023 г. на МАК АД

Индивидуален годишен финансов отчет 2023 г. - ESEF формат

Консолидиран междинен отчет на МАК АД към 31.12.2023 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2023 г.
на МАК АД

Тримесечен консолидиран отчет към 30.09.2023 г. на МАК АД

Междинен финансов отчет към 30.09.2023 г.
на МАК АД

Тримесечен консолидиран отчет към 30.06.2023 г. на МАК АД

Междинен финансов отчет за първо шестмесечие 2023 г.

Уведомление КФН / Общо Събрание акционери

Тримесечен консолидиран отчет към 31.03.2023 г. на МАК АД

Покана за редовно годишно събрание на акционерите на 22.06.2023 г.

Междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2023 г.

Контакти

Адрес

гр. Габрово 5300
бул. "Трети Март" 9

E-mail

secretary@mak.bg

Тел.

Технически секретар:
+359 66 801 264

Маркетинг платове
+359 66 801 244

Маркетинг облекла
+359 66 801 250

Факс

+359 66 801 246

Изпратете ни запитване
ИЗПРАТИ