Отчети

Консолидиран годишен финансов отчет за 2022 г. - ESEF формат

Годишен финансов Отчет за 2022 г. на МАК АД - формат ESEF

Kонсолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2022 г.

Mеждинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г. на МАК АД

Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2022 г.

Междинен финансов отчет за трето тримесечие 2022 г. на МАК АД

Шестмесечен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.

Индивидуален междинен финансов отчет към 30.06.2022 г.

Протокол от редовно годишно Общо събрание на акционерите от 26.05.2022 г.

Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г.

Тримесечен финансов отчет към 31.03.2022г. на МАК АД

Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на 26.05.2022

Контакти

Адрес

гр. Габрово 5300
бул. "Трети Март" 9

E-mail

secretary@mak.bg

Тел.

Технически секретар:
+359 66 801 264

Маркетинг платове
+359 66 801 244

Маркетинг облекла
+359 66 801 250

Факс

+359 66 801 246

Изпратете ни запитване
ИЗПРАТИ