Отчети

Индивидуален годишен отчет
за 2020 г.

Консолидиран междинен отчет
към 31.12.2020 г.

Индивидуален отчет
за четвърто тримесечие на 2020 г.

Консолидиран междинен отчет
към 30.09.2020 г.

Индивидуален отчет
за трето тримесечие на 2020 г.

Консолидиран междинен отчет
към 30.06.2020 г.

Индивидуален междинен отчет
за второ тримесечие на 2020 г.

Индивидуален междинен отчет
за първо тримесечие на 2020 г.

Консолидиран междинен отчет
за първо тримесечие на 2020 г.

Контакти

Адрес

гр. Габрово 5300
бул. "Трети Март" 9

E-mail

secretary@mak.bg

Тел.

Технически секретар:
+359 66 801 264

Маркетинг платове
+359 66 801 244

Маркетинг облекла
+359 66 801 250

Факс

+359 66 801 246

Изпратете ни запитване
ИЗПРАТИ