Отчети 2024

Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите 2024 г.

Тримесечен консолидиран отчет към 31.03.2024 г.

Междинен финансов отчет на МАК АД към 31.03.2024 г. - ESEF формат

Контакти

Адрес

гр. Габрово 5300
бул. "Трети Март" 9

E-mail

secretary@mak.bg

Тел.

Технически секретар:
+359 66 801 264

Маркетинг платове
+359 66 801 244

Маркетинг облекла
+359 66 801 250

Факс

+359 66 801 246

Изпратете ни запитване
ИЗПРАТИ