Отчети

Консолидиран финансов отчет към 30.09.2021 г.

Индивидуален тримесечен финансов отчет на МАК АД към 30.09.2021 г.

Шестмесечен консолидиран отчет на МАК АД към 30.06.2021 г.

Индивидуален шестмесечен финансов отчет на МАК АД към 30.06.2021 г.

Тримесечен консолидиран отчет на МАК АД към 31.03.2021 г.

Редовно общо събрание на МАК АД - 20.05.2021 г.

Годишен консолидиран финансов отчет на МАК АД за 2020 г.

Индивидуален тримесечен финансов отчет на МАК АД към 31.03.2021 г.

Общо събрание на акционерите 20.05.2021 г.

Контакти

Адрес

гр. Габрово 5300
бул. "Трети Март" 9

E-mail

secretary@mak.bg

Тел.

Технически секретар:
+359 66 801 264

Маркетинг платове
+359 66 801 244

Маркетинг облекла
+359 66 801 250

Факс

+359 66 801 246

Изпратете ни запитване
ИЗПРАТИ